top of page

ORGANIZING COMMITTEE

Charles Wu

Executive

Ellen Li

Media

Xia Liu

Executive

Ye Zheng

Finance

Yuezhizi Li

Operations

Jesse Yang

Marketing

Jialun Wang

Marketing

Youfei Zhang

Corporate Relations

Aaliyah Madyun

Media

Xiaoyu

Secretary

William Wu

Marketing 

bottom of page