top of page

ORGANIZING COMMITTEE

Charles Wu

Executive

Xia Liu

Executive

Yuezhizi Li

Operations

Jialun Wang

Marketing

Youfei Zhang

Corporate Relations

Ellen Li

Media

Ye Zheng

Finance

Jesse Yang

Marketing

Aaliyah Madyun

Media

Xiaoyu

Secretary

William Wu

Marketing 

bottom of page